Menú

Jardins verticals

Coberta vegetal

Els jardins verticals representen un retorn a la naturalesa de manera sostenible, estalviant en el consum d’aigua, protegint, aïllant façanes i cobertes, generant oxigen i eliminant contaminació dins de l’entorn urbà.
 
Creant un hàbitat dins de les ciutats més saludable i visualment atractiu.
 
Up