Menú

Jardins verticals

Coberta vegetal

Els jardins verticals representen un retorn a la naturalesa de manera sostenible, estalviant en el consum d’aigua, protegint, aïllant façanes i cobertes, generant oxigen i eliminant contaminació dins de l’entorn urbà.

 

Creant un hàbitat dins
de les ciutats més saludable
i visualment atractiu.

 
Up