Sabies que l’aplicació de productes fitosanitaris comporta riscos tant per a la fauna silvestre, els insectes pol·linitzadors, els animals de pastura així com per a l’aire, el sòl i l’aigua? Aquí t’ho expliquem tot… En aquest blog us parlarem de la importància de protegir les abelles de fitosanitaris i de la responsabilitat que comporta utilitzar aquests productes.

La temuda plaga

En fer ús dels productes fitosanitaris cal pensar en la seva repercussió en l’àmbit de parcs i jardins. Aquests espais més aviat petits però de gran diversitat d’espècies són blanc dels organisme nocius.

Un dels aspectes més importants d’aquests espais tan freqüentats és la seva funció estètica. Per això haurem de tenir cura de l’aspecte visual de parcs i jardins amb la prevenció i lluita contra les plagues i malalties del jardí. Els productes que es poden utilitzar són pocs ja que comporten un risc per a les persones, animals domèstics i fins i tot peixos dels estanys.

Llegeix fins a la lletra més petita

Et recomanem que et fixis bé en les etiquetes dels productes fitosanitaris ja que porten indicats els riscos per a la fauna terrestre i aquàtica. Alguns no comporten cap risc per a la fauna mentre que altres entren en la categoria de molt perillosos per a la fauna.

A Catalunya és necessària l’autorització prèvia del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Per això, si vas a utilitzar productes fitosanitaris et recomanem que t’informis bé del procés a seguir.

Cal destacar el risc per a les abelles quan s’usen productes fitosanitaris. Hi ha una ordre ministerial del 2004 que recull la importància d’aquests insectes com a agents pol·linitzadors l’activitat de producció de mel no es pot veure afectada.

Que no s’ho emporti el vent

Quan es realitza l’aplicació d’un producte fitosanitari, només una petita part d’aquest entra en contacte amb els organismes nocius de les plantes cultivades, la resta del producte, és transportat pel vent, o entra en contacte amb aigua de pluja, de reg , etc., Si es queda a terra, aire o aigua, suposa un risc important de contaminació per al medi ambient que caldrà tenir en compte.