Les orquídies tenen la reputació de plantes difícils de cuidar, no aptes per a mans inexpertes. Aquestes flors han estat durant molt temps símbol de l’amor i la bellesa. Amb més de 750 gèneres d’orquídies, més de 30.000 híbrids i més que van apareixent cada any, els entusiastes d’aquesta flor podran triar entre gran varietat de tipus. Cuidar una orquídia pot ser una cosa relativament fàcil si d’entre totes elles triem la varietat Phalaenopsis (orquídia papallona).

Tingues en compte que és millor adquirir una orquídia que tingui flor, ja que una orquídia pot trigar fins a cinc anys a produir la seva primera flor.

Llum i temperatura

Com les orquídies papallona són tropicals, no els agrada gens el fred, pel que aquí són inevitablement plantes d’interior. La temperatura ideal per a la majoria de les orquídies està entre els 18º i els 30ºC. Les orquídies odien els canvis bruscos de temperatura i les baixes temperatures provoquen que les fulles es tornin grogues i finalment es morin.

Tampoc els agrada el sol directe, en el seu lloc d’origen les copes dels arbres filtrarien la llum. Per tant, a casa el millor és que les col·loquis al costat d’una finestra però sense sol directe. Un truc per forçar la floració de la teva orquídia és augmentar lleugerament la seva il·luminació i el contrast de temperatura entre el dia i la nit. Si normalment es troba a dos metres de la finestra, apropala una mica més. I per les nits canvia-a un lloc més fred.

Substrat i reg

Aquestes orquídies, tenen arrels carnoses i gruixudes i en el seu hàbitat les utilitzen per agafar-se a l’escorça dels arbres i absorbir l’aigua i nutrients. El test ideal per a les Phalaenopsis hauria de ser transparent, ja que les arrels també realitzen la fotosíntesi. A més aquestes, que en bones condicions d’hidratació llueixen de color verd, quan els falta aigua es tornen blanquinoses donant-te una valuosa pista per al seu reg.

Polvoritzar amb regularitat les fulles i les arrels aèries també és molt recomanable. Però evita mullar les flors. Com a orientació regar dues vegades a la setmana a l’estiu i cada 10 dies a l’hivern, pot ser una pràctica correcta.

Cal tenir en compte també alimentar la planta amb fertilitzants de tant en tant. Per orquídies que creixen en l’escorça d’un arbre és recomanable utilitzar un fertilitzant amb un percentatge significativament major de nitrogen, necessari a causa de que els bacteris de l’escorça en descomposició consumeixen una gran quantitat de nitrogen. També és important recordar regar l’orquídia a fons abans d’utilitzar un fertilitzant.

Finalment t’aconsellem trasplantar les orquídies cada 18 o 24 mesos, com a norma general per renovar el substrat.